วิชาคณิตศาสตร์6 ม.6 วันที่ 18 พ.ย. 65

วิชาคณิตศาสตร์6 ม.6 วันที่ 18 พ.ย. 65

werachat@psuwit.ac.th

6 เดือน
5 Views
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ
วิชาภาษาไทย ม.6 วันที่ 31 มิ.ย. 66
วิชาภาษาไทย ม.6 วันที่ 31 มิ.ย. 66
ประเภท: Default
0 Views
werachat@psuwit.ac.th 22 นาที
วิชาเคมี1 (คาบ1) ม.4 วันที่ 1 มิ.ย. 66
วิชาเคมี1 (คาบ1) ม.4 วันที่ 1 มิ.ย. 66
ประเภท: Default
0 Views
werachat@psuwit.ac.th 26 นาที
วิชาสังคมศึกษา ม.4 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาสังคมศึกษา ม.4 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
3 Views
werachat@psuwit.ac.th 17 ชั่วโมง
วิชาสังคม5 ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาสังคม5 ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
1 Views
werachat@psuwit.ac.th 17 ชั่วโมง
วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
4 Views
werachat@psuwit.ac.th 17 ชั่วโมง
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์5 ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์5 ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
1 Views
werachat@psuwit.ac.th 17 ชั่วโมง
วิชาภาษาไทย ม.4 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาภาษาไทย ม.4 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
3 Views
werachat@psuwit.ac.th 20 ชั่วโมง
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์5 ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์5 ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
2 Views
werachat@psuwit.ac.th 20 ชั่วโมง
วิชาเคมี5 (คาบ2) ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาเคมี5 (คาบ2) ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
1 Views
werachat@psuwit.ac.th 22 ชั่วโมง
วิชาชีววิทยา5 ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาชีววิทยา5 ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
0 Views
werachat@psuwit.ac.th 22 ชั่วโมง