วิชาฟิสิกส์ ม.4 วันที่ 9 มิ.ย. 65

วิชาฟิสิกส์ ม.4 วันที่ 9 มิ.ย. 65

werachat@psuwit.ac.th

9 เดือน
11 Views
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ
6401a54a8d839
6401a54a8d839
ประเภท: Default
36 Views
werachat@psuwit.ac.th 2 สัปดาห์
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.5 วันที่ 3 มี.ค. 66
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.5 วันที่ 3 มี.ค. 66
ประเภท: Default
31 Views
werachat@psuwit.ac.th 2 สัปดาห์
วิชาชีววิทยา (คาบ2) ม.5 วันที่ 1 มี.ค. 66
วิชาชีววิทยา (คาบ2) ม.5 วันที่ 1 มี.ค. 66
ประเภท: Default
26 Views
werachat@psuwit.ac.th 2 สัปดาห์
วิชาชีววิทยา (คาบ1) ม.5 วันที่ 1 มี.ค. 66
วิชาชีววิทยา (คาบ1) ม.5 วันที่ 1 มี.ค. 66
ประเภท: Default
6 Views
werachat@psuwit.ac.th 2 สัปดาห์
วิชาภาษาอังกฤษ2 ม.5 วันที่ 1 มี.ค. 66
วิชาภาษาอังกฤษ2 ม.5 วันที่ 1 มี.ค. 66
ประเภท: Default
6 Views
werachat@psuwit.ac.th 2 สัปดาห์
วิชาเสริมคณิตศาสตร์ ม.5 วันที่ 1 ก.พ. 66
วิชาเสริมคณิตศาสตร์ ม.5 วันที่ 1 ก.พ. 66
ประเภท: Default
3 Views
werachat@psuwit.ac.th 2 สัปดาห์
วิชาคณิตศาสตร์ ม.5 วันที่ 1 มี.ค. 66
วิชาคณิตศาสตร์ ม.5 วันที่ 1 มี.ค. 66
ประเภท: Default
4 Views
werachat@psuwit.ac.th 2 สัปดาห์
วิชาฟิสิกส์2 ม.4 วันที่ 3 มี.ค. 66
วิชาฟิสิกส์2 ม.4 วันที่ 3 มี.ค. 66
ประเภท: Default
6 Views
werachat@psuwit.ac.th 2 สัปดาห์
วิชาภาษาไทย ม.4 วันที่ 1 ก.พ. 66
วิชาภาษาไทย ม.4 วันที่ 1 ก.พ. 66
ประเภท: Default
9 Views
werachat@psuwit.ac.th 2 สัปดาห์
วิชาเคมี ม.5 วันที่ 2 มี.ค. 66
วิชาเคมี ม.5 วันที่ 2 มี.ค. 66
ประเภท: Default
8 Views
werachat@psuwit.ac.th 2 สัปดาห์