วิชาสังคมศึกษา3 ม.5 วันที่ 16 มิ.ย. 65

วิชาสังคมศึกษา3 ม.5 วันที่ 16 มิ.ย. 65

werachat@psuwit.ac.th

5 เดือน
4 Views
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ
638715bf6038c
638715bf6038c
ประเภท: Default
0 Views
werachat@psuwit.ac.th 2 ชั่วโมง
วิชาภาษาไทย ม.6 วันที่ 30 พ.ย. 65
วิชาภาษาไทย ม.6 วันที่ 30 พ.ย. 65
ประเภท: Default
1 Views
werachat@psuwit.ac.th 8 ชั่วโมง
วิชาภาษาอังกฤษ ม.6 วันที่ 30 พ.ย. 65
วิชาภาษาอังกฤษ ม.6 วันที่ 30 พ.ย. 65
ประเภท: Default
0 Views
werachat@psuwit.ac.th 9 ชั่วโมง
วิชาเคมี2 ม.4 (คาบ2) วันที่ 30 พ.ย. 65
วิชาเคมี2 ม.4 (คาบ2) วันที่ 30 พ.ย. 65
ประเภท: Default
1 Views
werachat@psuwit.ac.th 10 ชั่วโมง
วิชาฟิสิกส์4 ม.5 (คาบ2) วันที่ 30 พ.ย. 65
วิชาฟิสิกส์4 ม.5 (คาบ2) วันที่ 30 พ.ย. 65
ประเภท: Default
1 Views
werachat@psuwit.ac.th 10 ชั่วโมง
วิชาฟิสิกส์4 ม.5 (คาบ1) วันที่ 30 พ.ย. 65
วิชาฟิสิกส์4 ม.5 (คาบ1) วันที่ 30 พ.ย. 65
ประเภท: Default
1 Views
werachat@psuwit.ac.th 11 ชั่วโมง
วิชาเคมี2 ม.4 (คาบ1) วันที่ 30 พ.ย. 65
วิชาเคมี2 ม.4 (คาบ1) วันที่ 30 พ.ย. 65
ประเภท: Default
4 Views
werachat@psuwit.ac.th 11 ชั่วโมง
วิชาภาษาอังกฤษ2 ม.5 วันที่ 30 พ.ย. 65
วิชาภาษาอังกฤษ2 ม.5 วันที่ 30 พ.ย. 65
ประเภท: Default
0 Views
werachat@psuwit.ac.th 12 ชั่วโมง
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.6 วันที่ 30 พ.ย. 65
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.6 วันที่ 30 พ.ย. 65
ประเภท: Default
2 Views
werachat@psuwit.ac.th 13 ชั่วโมง
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.5 วันที่ 30 พ.ย. 65
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.5 วันที่ 30 พ.ย. 65
ประเภท: Default
0 Views
werachat@psuwit.ac.th 13 ชั่วโมง