วิชาชีววิทยา1 (คาบ1) วันที่ 19 พ.ค. 66

วิชาชีววิทยา1 (คาบ1) วันที่ 19 พ.ค. 66

werachat@psuwit.ac.th

1 สัปดาห์
2 Views
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ
VID 2
VID 2
ประเภท: Default
0 Views
werachat@psuwit.ac.th 2 นาที
วิชาภาษาไทย ม.6 วันที่ 31 มิ.ย. 66
วิชาภาษาไทย ม.6 วันที่ 31 มิ.ย. 66
ประเภท: Default
0 Views
werachat@psuwit.ac.th 41 นาที
วิชาเคมี1 (คาบ1) ม.4 วันที่ 1 มิ.ย. 66
วิชาเคมี1 (คาบ1) ม.4 วันที่ 1 มิ.ย. 66
ประเภท: Default
0 Views
werachat@psuwit.ac.th 45 นาที
วิชาสังคมศึกษา ม.4 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาสังคมศึกษา ม.4 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
3 Views
werachat@psuwit.ac.th 18 ชั่วโมง
วิชาสังคม5 ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาสังคม5 ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
1 Views
werachat@psuwit.ac.th 18 ชั่วโมง
วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
4 Views
werachat@psuwit.ac.th 18 ชั่วโมง
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์5 ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์5 ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
1 Views
werachat@psuwit.ac.th 18 ชั่วโมง
วิชาภาษาไทย ม.4 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาภาษาไทย ม.4 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
3 Views
werachat@psuwit.ac.th 21 ชั่วโมง
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์5 ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์5 ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
2 Views
werachat@psuwit.ac.th 21 ชั่วโมง
วิชาเคมี5 (คาบ2) ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
วิชาเคมี5 (คาบ2) ม.6 วันที่ 31 พ.ค. 66
ประเภท: Default
1 Views
werachat@psuwit.ac.th 22 ชั่วโมง